Tillit och flöde i en skrämmande värld – coachingprogram

Lev din dröm, fri från påverkan av trauman och präglingar – befria dig från lidande och kamp

Det här är ett coachingprogram som hjälper dig att öppna upp i rädslornas inre landskap, läkas och befrias på djupet samt förstå helheten i hur posttraumatisk stress påverkar en människa. Oavsett hur det förflutna ser ut är det fullt möjligt att leva drömmen. Det här blir en nystart i livet.

Coachingprogrammet är för dig som

 • kämpar med präglingar, sår och trauman som ”sitter kvar” och påverkar dig
 • är trött på att känna dig osäker, vara otydlig, känna för mycket, vara rädd, tänka för mycket, vara trött, reagera, överleva och/eller ha smärta
 • längtar efter att ”bara veta”, känna utan att tas över av känslorna, använda tankarna i stället för att styras av dem, agera i stället för att reagera, vara lugn och pigg, känna livslust och frihet
 • önskar bejaka och leva dina innersta drömmar

Följden av att leva med posttraumatisk stress är många. Kroppen befinner sig i ständig försvars- eller flyktposition vilket skapar spänningar, smärta och sjukdom. Mentalt och känslomässigt blir vi instabila och rädda, försiktiga, beredda att försvara oss, arga och ledsna. De djupare lagren av oss är gömda bakom murar, skydd och försvar.

Det som verkligen gör skillnad är att öppna upp på alla plan. Kropp, tanke, känsla, själ och ande behöver samarbeta. Allvaret, som skapar motstånd, behöver ge plats åt acceptans, medkänsla, nyfikenhet, lätthet och kreativitet och det fantastiska är att mirakler sker och magi existerar.

Boka ett kostnadsfritt samtal där du får möta mig, Amanda och får svar på frågor inför ditt beslut om du ska gå coachingprogrammet. Boka via Boka Direkt eller skicka ett mail till info@possibilityhuman.se eller hör av dig till 070 – 344 13 34.

Coachingprogrammet startar 19 augusti och pågår under 12 veckor. Vi möts online i en workshop och ett gruppcoachingsamtal varje vecka. Allt spelas in så att du kan ta del av det i efterhand om du inte kan i realtid. Programmet kostar 13333 kr, men fram till 8 juli finns en rabatt på 2222 kr. Alltså kostar det just nu 11111 kr (ettor för nystart). Som bonus får de fem första som anmäler sig två enskilda coachingsessioner och nästa fem får en session. För att gruppen ska kännas trygg sär maxantalet i programmet tio kvinnor.

Det passar väldigt bra att inleda coachingprogrammet med den kvinnoretreaten 16 – 18 augusti. Den hittar du HÄR.

I den djupaste fängelsehålan slår ett brustet hjärta svagt. Dörren är låst från insidan. Ingen ska få komma in. Rädslans åtta lås kan endast öppnas av modets klara ljus.
När tiden är inne knackar kärleken på dörren. Vad händer då? Öppnas låsen? Nej, de förstärks med sju hänglås av bästa kvalitet. Ingen ska nå det brustna hjärtat, för det orkar inte mer. Rädslans klor är många och håller hårt om nycklarna. Vem törs öppna låsen? Ingen kan berätta vad som sker om dörren öppnas. Ingen kan berätta vad som sker då hjärtat får slå i frihet. Det kända är det trygga. Alla låsen får bli kvar.
Kanske öppnas de en dag, men inte nu. Nej, absolut inte nu. Helst aldrig. Vem vet vilka faror som lurar utanför? Vem vill leva då man kan välja att vara en levande död, inburad för alltid?
När låsen öppnas finns ledtrådar till livets gåtor. I kärlekens närhet göms alla svar.
Ur Levande i dödens omfamning

När vi har varit utsatta för otäcka saker sätter det djupa spår inom oss. Det som är vi kvävs av den rädsla, ångest och smärta som blockerar tilliten och flödet. För att fullt ut kunna vara de vi är innerst inne behövs trygghet. Som barn och ung är det svårt att skapa den tryggheten själv. När vi växer upp trauman inom oss finns inre mönster och skydd som skapar en illusorisk trygghet, men som skärmar oss både från vårt inre och från att komma andra människor nära.

Det kan kännas omöjligt att bli fri från ett trauma. Livet kan upplevas som en kamp som inte blir bättre oavsett vad vi gör. Jag, Amanda Aaro, vet hur det kan vara för det var min verklighet. Under tonåren blev jag utsatt för upprepade våldtäkter under hot i hemmet. Samtidigt hade jag ingen vuxen som verkligen fanns där för mig. Jag bar det hemska ensam och valde till slut att glömma det. Först 25 år senare, efter att medvetet ha mött det jobbiga som fanns inom mig under elva års tid, kom minnena tillbaka. Det var en lättnad eftersom jag då visste vad det var jag bearbetade.

Att bli fri från påverkan av trauman och präglingar är fullt möjligt. Kanske har du, liksom jag, kämpat länge med det utan att bli fri. Framstegen kanske finns där, men de är små och du längtar efter att kunna leva i frihet. Min kamp pågick i många långa år. På vägen lärde jag mig ändå ofantligt mycket och det var en värdefull process. Kanske kan du se att det är så för dig också eller så kommer du att se det längre fram.

Mitt hjärta är nu öppet, jag kan se klart och kan känna innerlig kärlek. Magin i att känna livsflödet strömma genom mig är underbart och att mjukna in i tilliten alltmer är härligt avslappnande. Friheten från kamp, prestation, rädsla, ångest och ständig beredskap är ett mirakel.

Boka ett kostnadsfritt samtal så att du säkrare kan veta om det här coachingprogrammet är något för dig. Boka via Boka Direkt eller skicka ett mail till info@possibilityhuman.se eller hör av dig till 070 – 344 13 34.

Det magiska sker när du minst anar det, på ett sätt som du inte trodde var möjligt. Om du tror på att det omöjliga kan bli möjligt, blir det också det. Livet är förunderligt och magin finns överallt runt omkring dig och i dig. Koppla in dig i den öppna nyfikenhetens oändlighet och släpp in det omöjliga i din verklighet. Vad som helst kan hända när tilliten flödar fritt genom dig.

Trauman kan vara mer eller mindre svåra. För ett litet barn kan det bli traumatiskt att till exempel bli lämnad ensam i ett rum, så det behöver inte handla om misshandel eller övergrepp. Men desto svårare och djupare vi blir kränkta, skrämda och skadade desto djupare blir vi präglade av upplevelsen. Om vi inte blir mötta i känslan efter det som skett låser sig den inre världen.

Den lilla och rädda inom oss behöver bli hållen, lyssnad på och accepterad i det hen känner för att den djupa läkningen och befrielsen ska ske. Här är det främst vi själva som behöver vara den som håller, lyssnar och accepterar, men för att kunna göra det kan vi behöva stöd från omgivningen. För mig behövdes olika personer vid olika tillfällen under processen, vilket ledde till att jag köpte många behandlingar, sessioner, kurser och utbildningar. Trots en ansträngd ekonomi lade jag stora summor pengar på det, men varje krona är värd det eftersom det ledde till att jag idag kan leva min dröm i stället för att kämpa för att överleva. Det magiska är att allt vi behöver inklusive pengar alltid kommer när vi verkligen önskar det.

I det här coachingprogrammet får du hjälp och stöd att möta allt det du bär inom dig. Acceptans, medkänsla, nyfikenhet och kreativitet öppnar upp för lättheten i att möta det som är. Motståndet luckras upp i en tillåtande och kärleksfull atmosfär där allvaret får luckras upp trots att det som en gång skedde var allvarligt. I det trygga utrymme som programmet innebär får du uttrycka det som ÄR för att lättare kunna släppa taget om det. Du har också kontakt med de andra deltagarna som har samma längtan som du. I gemenskapen skapas ett skyddande hölje i vilket dina försvar, murar och skydd kan få falla så att du kan hitta kraften att transformera din inre och yttre verklighet.

Boka ett kostnadsfritt samtal där du får möta mig, Amanda och får svar på frågor inför ditt beslut om du ska gå coachingprogrammet. Boka via Boka Direkt eller skicka ett mail till info@possibilityhuman.se eller hör av dig till 070 – 344 13 34.

 Mjukna, djupna, sjunk in i kärlekens oändlighet. Tillåt medkänslan och kärleken att föra dig framåt på din väg. Släpp taget om alla trassliga tankar, begär och förväntningar. De skapar bara smärta. Släpp taget om idéer och krav. De skapar bara besvär. Vila in i friden och tilliten. Ditt hjärta visar dig vägen. Du känner kontakten. Den håller dig för alltid. Luta dig in i kärlekens famn och du finner de nya stigarna. De oväntade svaren kommer till dig och lösningen på alla gåtor finns där utan ansträngning.

Programmet innehåller följande delar:

Kartläggning av nuläget

Kursen inleds med att du får tydliggöra hur ditt liv ser ut och hur du fungerar i det. Du får målande och utförligt beskriva alla komponenter i ditt liv och utvärdera vad du trivs med och vad du önskar förändra.

Känslornas speglingar – acceptera, mjukna och hitta flödet

Känslorna bär på speglingar av vad som försiggår inom, men fasthållandet av dem skapar obehag och lidande. Motstånd gör att vi låser oss i känslor som vi egentligen inte tycker om att känna. Rädsla för dem gör att vi håller fast dem. När vi lär oss att acceptera dem och omfamna dem kan vi också låta dem flöda kan. Avslappning och behaglighet infinner sig i flödet av olika känslor.

Under kursens gång får du stödet att våga mjukna in och känna känslorna som de är, acceptera att de finns och på så sätt befria dem. Vi gör övningar för att genom förankringen till jordens bärande kraft och kroppens stadighet våga djupna in i det som du upplever som jobbigt. Lättnaden att ta sig igenom det jobbiga och ut ur det är enorm och kan leda till eufori.

Tankarnas värld – från virrvarr till tydlighet

Synliggörandet av det som pågår i tankevärlden öppnar för befrielsen från det virrvarr och den styrning som den mentala inre världen kan skapa. Ur befrielsen föds kraften att använde tankarna som ett kraftfullt verktyg för att medvetet verkliggöra dina innersta drömmar. Här är fantasi, nyfikenhet och kreativitet viktiga komponent för de möjliggör mer än vad logiken tror är möjligt.

Kursen stöttar dig att se klarare vad som rör sig i dina tankar. Finurliga reflektionsfrågor öppnar upp i och reder ut oredan så att tankarnas tydlighet kan få råda.

Kroppens visdom – ledtrådarna finns inom dig

I kroppsliga symtom och upplevelser gömmer sig ledtrådar till vad som behöver transformeras i livets villervalla. Kroppen svarar på allt du tänker, säger, upplever och gör. Trauman och negativa präglingar lämnar spår i kroppen som leder till förändringar som blockeringar i energiflödet, spänningar, smärta osv. Nervsystemet är vid posttraumatisk stress kraftigt påverkat och längtar efter avslappning och befrielse.

Under kursen får du lära dig att lyssna på kroppens signaler och du uppmuntras att följa dem. Du får kunskap om bland annat nervsystemet, psoasmuskeln och amygdala som alla är centrala i processen att befria kroppen från stress. Genom kursen gör vi andningsövningar, YinYoga, flödande yoga och dansar för att hjälpa kroppen att släppa det som sitter fast.

Tankarna, känslorna och kroppen – ett nära samarbete

Tankarna, känslorna och kroppen är nära kopplade och vad som sker på ett plan påverkar ständigt helheten. Tankar och känslor eldar gärna på varandra och skapar ett tröttsamt inre drama som i sin tur skapar ett yttre drama. Kroppens påverkas av allt detta och svarar med symtom och sensationer som kanske spär på dramat ännu mer. Därför lyften många övningar under kursen detta samarbete. Du får lära dig både att öppna upp det som behöver släppas fritt och att skapa med alla dessa tre som redskap. DU är den som styr i ditt liv och du kan göra det medvetet eller omedvetet.

Livets hemlighet gömmer sig i en explosion av tankar och känslor som väller fram ur ditt inre. Då du drunknar i dem vet du att ett vägskäl är nått. Vändningen kommer när du väljer medvetenhetens vägledning.

Friden inom – tystnadens rymd och intuitionens vetande

Inom oss finns så mycket mer än tankar, känslor och en fysisk kropp. Vi ÄR då mycket mer. Kroppen är vårt hem i det här livet och att leva på jorden är ett lärande för vår själs resa, vilken är mycket mer än ett liv på jorden. Att vara människa är komplicerat och det behövs övning för att bemästra det på ett balanserat och stabilt sätt. Vi ska relatera till varandra och till det som sker inom oss. Det som sker inom oss är dessutom påverkat av det förflutna samt allt det vi tänker och känner.

Att hitta förmågan att vila in i friden inom oss är lättande eftersom det blir lugnt och tyst där. Inget drama existerar och allt är möjligt. Där finns oändlig fantasi och kreativitet tillgänglig och den lekfulla nyfikenheten är helt naturlig. Här finns den intuitiva förmågan att ”bara veta”, vilken skapar skön avslappning.

En central del i kursen är därför att öva på att mjukna ända in till stillheten och friden inom. Det handlar inte om att färdas utanför kroppen utan in i den. Kontakten upplevs lite olika av olika individer, men många upplever att hjärtat är en port till det inre universumet. Ju friare vi blir från påverkan av det förflutna desto lättare blir det att mjukna och djupna in.

Attrahera och manifestera själens längtan – lev drömmen

Befriad från påverkan av trauman och präglingar blir det lättare att attrahera och manifestera själens längtan. Det handlar om att mjukna och djupna in under den ytliga viljan för att i stället skapa det vi verkligen önskar ur de innersta drömmarna.

Det finns en plats i livets hav där drakar flyger och träden går. Där magin flödar fritt och tidens klocka aldrig slår. I cirkelns mitt står du min vän och blickar ut över sanningen. 

Redskapen i programmet

Programmet innehåller 12 gruppcoachingsessioner och 12 workshops med meditationer, visualiseringsövningar, dans, yoga, mentala övningar mm och pågår under tolv veckor med start den 19 augusti. Allt spelas in så att du kan ta del av det i efterhand om du inte kan i realtid. Programmet kostar 13333 kr, men fram till 8 juli finns en rabatt på 2222 kr. Alltså kostar det just nu 11111 kr. Som bonus får de fem första som anmäler sig två enskilda coachingsessioner och nästa fem får en session.

Coaching enskilt och i grupp. Den utgår från magin i att våga mjukna och djupna in. Genom mjuknandet genom det smärtsamma och svåra öppnas kraften, läkningen och magin upp inom dig. Värdet i att ta del av både enskild coaching och coaching i grupp ligger i att du får utrymme att utforska dig själv på många plan. Den enskilda coachingen går på djupet inom dig, medan gruppcoachingen öppnar upp för lyssnandet, förståelsen, igenkänningen och medkänslan till både dig själv och omgivningen. Du kan inspireras oändligt mycket av andra människor och då du vågar visa dig i gruppen öppnar du upp för att våga visa dig i världen. I den coachande tryggheten skapas ett tillåtande och tillitsfullt rum där en omhuldande grupp växer fram och följs åt i livets äventyr en tid. Det blir en trygg punkt i en vilsen värld.

Guidade meditationer för att möta det som är och öppna upp för vetandet och möjligheterna som du kanske inte ser nu. Du möter det som är i tankar, känslor och kropp för att frigöra det som inte längre behövs och sedan skapa nytt i utrymmet. Tilliten växer då du vågar mjukna, djupna in. Magin föds ur stillheten inom.

Reflektioner med loggfrågor och kreativt skapande. Genom att skriva kan du nå djupt inom dig. Du coachar dig själv med hjälp av de loggfrågor du får varje vecka. Du behöver en anteckningsbok och pennor du trivs med. Här får du möjligheten att skapa med orden och om du vill också med bilder eller andra kreativa uttrycksformer.

För att möta det som är, i den helhet som utgör dig, på ett djupare plan får du ta del av andningsövningar, yoga och dans. Dessa övningar är till för att bygga tillit till din intuitiva kraft och förmåga att bara veta samt för att hitta blockeringar i kroppen som behöver mötas med acceptans och medkänsla så att de kan lösas upp. Du behöver inte ha någon erfarenhet av vare sig dans eller yoga.

Som en bonus får du boken Levande i dödens omfamning. Den kan bli ett stöd för dig i din process under kursen eller efteråt. Du hittar mer information om den HÄR.

Boka ett kostnadsfritt samtal där du får möta mig, Amanda och får svar på frågor inför ditt beslut om du ska gå coachingprogrammet. Boka via Boka Direkt eller skicka ett mail till info@possibilityhuman.se eller hör av dig till 070 – 344 13 34.

Du är varmt välkommen!

Inom dig i stillheten möter du din innersta längtan

Amanda Aaro heter jag som skapar det här coachingprogrammet. Ur erfarenheten av att jag själv var vilsen och sargad efter svåra trauman har jag förståelsen för vad som behövs i processen att färdas från en identitet skapad av omvärlden in i autenticiteten. Spänningar, smärta, rädsla, ångest och en överväldigande osäkerhet var min verklighet. Nu lever jag ur min essens och mjuknar ständigt djupare in i friden inom mig. Därifrån kan jag skapa det liv jag mår bra av och ge omvärlden det jag är ämnad att ge. Kreativitet, fantasi och nyfikenhet är mina superkrafter och de kan ta mig hur långt som helst.

Det som gör mig unik som coach är att jag kombinerar mina kunskapar om kroppen och om hur trauman påverkar oss, människovarelsens komplexitet, kreativt skapande, andlighet och närvarons magi. Med oändlig mjukhet och kärlek coachar jag på djupet där sanningen och läkningen bor. Öppningen finns i äntrandet in i det som ÄR genom det som var.

Under sessionerna är jag i min essens, mitt innersta, där jag ÄR i full närvaro och autenticitet, vilket öppnar upp för dig som tar emot coachingen att i fullständig trygghet mjukna in i din essens. Närvaro, acceptans, medkänsla, nyfikenhet och kreativitet är grundpelarna då vi tillsammans möter det som finns inom. Allt är som det ska. Inget är rätt eller fel. Allt ÄR och behöver accepteras och mötas med mjukhet i varje stund. Där kan mirakler ske. I utrymmet som följer när präglingar och mönster upplöses öppnas möjlighetsdörrar som en gång var låsta. Du kan vara DU och skapa allt det du drömmer om att skapa i frihet.

Varför ska du gå just den här coachingprogrammet?

Jo, för att

 • det här coachingprogrammet låter dig läka, öppna och befria på alla plan. Tanke, kropp och känsla finner balans när det dolda blir synligt, accepterat och omfamnat. Hjärta, själ och ande blir synliga då motstånd, hinder och blockeringar smälter bort
 • du under coachingprogrammet får lära dig hur du kan hålla, stötta och lyssna på dig själv
 • den mjukhet, lugn och vila som kursen ger öppnar upp för den djupa läkningen ska kunna ske
 • du får finnas som en hel människa
 • du får stöd att gå genom processen med nyfikenhet, lätthet och kreativitet
 • det finns inget rätt eller fel, det som sker inom dig är precis som det ska
 • coachingprogrammet skapar ett tryggt och kärleksfullt hölje som du kan vila i för att kunna ta nästa steg

Varför ska du betala så mycket pengar för den här utbildningen?

Jo, för att

 • coachingprogrammet är värt varje krona eftersom den hjälper dig att transformera din livssituation
 • ta nästa steg för att bli fri från påverkan av trauman och präglingar är värt allt
 • det viktigaste att investera i är dig
 • du får mycket för pengarna
 • balansen mellan dig och mig som kursledare ska finnas
 • pengarna finns där om det är något du verkligen ska göra, det gäller bara att våga investera

Boka ett kostnadsfritt samtal där du får möta mig, Amanda och får svar på frågor inför ditt beslut om du ska gå coachingprogrammet. Boka via Boka Direkt eller skicka ett mail till info@possibilityhuman.se eller hör av dig till 070 – 344 13 34.