Gratis minikurs

Från rädsla till avslappning, flöde och tillit.

Den här minikursen är för dig som känner att du är blockerad av rädsla. Den här minikursen skapar jag ur min erfarenhet av och kunskap om vad som behövs för att bryta sig ut ur rädslornas fängelse. Jag var själv effektivt inburad under en stor del av mitt liv, men har funnit vägen ut. Det är ett mirakel att kunna andas djupt, sova på nätterna, känna hur spänningen och smärtan i kroppen lossnar och bli allt klarare i tankar och känslor. Denna upplevelse vill jag dela med mig av.

Rädsla är en känsla som helt naturligt får oss att skydda oss själva eller någon annan när det behövs, men då den blir en trogen följeslagare blir den destruktiv. Då skapar den blockeringar på alla plan och vi blir sjuka. Eftersom kroppen antingen går in i försvarsposition eller frysläge bli fysisk spänning och smärta ett faktum. Hjärnans styrande delar kopplas vid rädsla ifrån och de mer primitiva delarna tar över. Detta leder till känslomässig instabilitet och svårigheter att fokusera och tänka klar. Tankarna går ofta på högvarv för att skydda.

Hur fungerar du mentalt och känslomässigt?

Präglingar och trauman skapar mycket inom oss och rädsla är en sådan faktor. Då vi lär oss att vara rädda för omgivningen törs vi inte visa oss. Vi kapslar in andra känslor som sorg, skam, skuld och ilska. Ju mer inkaplsade känslor som finns där och ju längre tid vi lever i rädsla desto svagare och energifattigare blir vi. Ett liv i det läget är slitsamt eftersom det går åt enorma mängder energi för att hålla känslorna på plats och att leva med stress som drivkraft. Rädslan skapar nämligen obalans i hormonsystet. Lugn och ro hormonerna minskar och stresshormonerna ökar. Hjärnan påverkas. Till exempel växer amygdala av den ständiga beredskapen. Då den börjar växa skapas en ond cirkel eftersom beredskapen då ökar mer och mer.

Hur mår du fysiskt?

Jag landar in i mjukheten inom mig. Det finns ingen anledning att kämpa längre. Jag vet vad som är sant. Jag känner min väg framåt. Allt som föder kamp inom lämnar jag bakom mig. Steg för steg låter jag friden sprida sig och djupet bli djupare. Viktiga beslut tar jag in i öppnandet och tilliten till den innersta visdomen. Alla som påstår att de vet bättre än mig om mig kan jag bara lyssna på, ta in, smälta och se om det responderar med min inre visdom. Gör det inte det så följer jag mitt inre. Djupnar och mjuknar för evigt.

Efter svåra trauman under tonårstiden levde jag länge med rädsla som utgångspunkt i livet. Först var jag inte ens medveten om det. Jag hade blockerat minnena av den traumatiska tiden och hade inte kontakt med kroppen. Därför märkte jag inte hur beredd och spänd jag ständigt var, men jag märkte att jag blev alltmer instabil, svagare och sjukare. Omedvetet hade jag blivit ett proffs på att anpassa mig för att undvika konflikter och för att inte dra till mig uppmärksamhet. Jag var lättpåverkad och hade svårt att stå upp för det jag trodde på.

När jag till slut började få kontakt med kroppen var det obehagligt eftersom jag då mötte allt det som fanns lagrat där. Impulsen var att fly från det, så jag fick om och om igen välja att återvända till närvaron i kroppen för att acceptera och uppleva. Jag fann olika metoder för att koppla an till min kropp och för att förstå varför jag fungerade som jag gjorde.

Då de traumatiska minnena till slut kom tillbaka var det både smärtsamt och skönt. Jag kände en lättnad eftersom jag äntligen kunde förstå vad som präglat mig till att bli den person jag var, men jag fick också möta smärtan på ett djupare plan. Som helhet var det dock positivt eftersom läkningen kunde ta fart och jag blev fort lugnare, tryggare och kunde djupna in i mig. Den resan pågår fortfarande och blir mer och mer präglad av behaglighet. För varje dag som går ökar både min självkänsla och mitt självförtroende samt min tillit till mina inre krafter och min intuition. Jag är värdefull och viktig. Framförallt så är jag den jag är ämnad att vara istället för den jag var präglad att vara.

Du är värdefull och viktig. Kan du känna det?

Om du känner igen dig i att rädslan ofta eller alltid finns där inom dig och påverkar dig kan du anmäla dig till den här minikursen nu. Den är kostnadsfri, så det enda du lägger in är din tid och ditt engagemang. Kursen innehåller tre liveinspelningar á ca en timme styck i en privat grupp på FaceBook. Eftersom jag spelar in dem kan du titta på dem när du vill. Anmälan sker till info@possibilityhuman.se eller i ett privat meddelande till mig på Messenger.