Amanda Aaro

Livet är enligt mig, Amanda Aaro ett äventyr som ska upplevas fullt ut i varje stund. Det enda som existerar är nuet, och då livet levs ur det och hjärtat blir allt precis som det ska. Jag kämpade med att leva och sökte länge vägen till läkning och frid innan jag fann att den enda vägen dit är att stanna upp. Svaren, läkningen och friden finns inuti. Att acceptera allt precis som det är, men ändå förändra det som går att förändra leder till mirakler. Jag driver företaget Possibility Human i vilket jag skriver, målar samt erbjuder coaching och kurser som leder inåt. I stillheten inom mig upplever jag att allt är möjligt och jag vill bjuda in dig att stiga in i det rummet inom dig.

Jag lever ur hjärtats längtan och flödar med livets guidning. Att släppa taget om idéer om hur något bör vara eller inte vara har gett mig möjligheten att landa i friden inom mig och därifrån ta nya steg som jag inte trodde var möjliga.

Den lilla

Min son väckte mig. Den lilla bebisens oändliga visdom fick mig att se det liv jag levde. Sedan dess har han varit min spegel. Mina beteendemönster har alltid tydligt påverkat honom och det ville jag bryta. Min identitet förändrades långsamt, men då jag insåg att kraften ligger i nuet gick det fort. Jag behöver inte alls vara den jag trodde att jag var för hon är inte jag. För evigt kommer jag att vara tacksam för att den största gåva jag någonsin fått, min son. Han är 15 år nu och på väg ifrån sin mamma. Vi skapar en ny relation i varje stund.

Vägen inåt

Att finna vägen från snurrande tankar in i kroppen var mitt första steg mot att landa i friden inom. På den vägen kom jag i kontakt med många människor som arbetar med just det där att finna vägen in i kroppen. Anne Grundel, Gayatri Schriefer och Brian Siddharta Ingle, Harald Blomberg mfl, Annelie Boström, Patricia Celeste, Caroline Fladvad, Viktoria Åkerström och Petra Smedborn är några av dem. De har alla fantastiska gåvor och kunskaper och sändes i min väg när jag behövde dem som bäst.

Närvaron

Till slut nådde jag ännu längre in i mitt inre universum. Eckhart Tolle och Kjell Haglund gav mig stöd i detta. Svaret på frågan: Vill du fortsätta lida? föll på plats. Självklart vill jag inte lida mer. och valet om jag ska lida eller inte är mitt. Det som skapar lidandet är motståndet. Känslor får finnas, fysisk smärta får finnas, tankar får finnas, men de skapar inget lidande förrän jag gör motstånd mot dem. Istället låter jag allt vara precis som det är här och nu. Jag förändrar det jag kan och låter allt annat vara som det är.

Att mjukna och djupna inåt tills bara närvaron finns kvar gör jag om och om igen. Ur mitt inre kan jag leda mig själv genom livet med stadig hand i vetskapen om att jag har alla svar inom mig gör mig kraftfull och låter mig flöda fritt utan motstånd. Problem existerar bara i mina tankar om jag låter dem finnas där. Möjligheterna är oändliga då jag ”droppar” från tankarna in i mitt inre universum.

Du är varmt välkommen till mig och PossibilityHuman! Kontaktuppgifter finns HÄR

Bilden visar hur Amanda Aaro ser ut
Amanda Aaro