Levande – Befria dig från rädslans klor

Längtar du efter att känna dig levande med flöde och tillit som guider i stället för rädsla?

Boka ett kostnadsfritt samtal HÄR

Det här coachingprogrammet är för dig som känner att du är blockerad av rädsla. Jag var själv effektivt inburad under en stor del av mitt liv, men har funnit vägen ut. Det är ett mirakel att kunna andas djupt, sova på nätterna, känna hur spänningen och smärtan i kroppen lossnar, bli allt klarare i tankar och känslor samt uppleva hur nära relationer fungerar allt bättre. Denna upplevelse vill jag dela med mig av. Därför har jag är skapat det här programmet ur min erfarenhet av och kunskap om vad som behövs för att bryta sig ut ur rädslornas fängelse. Med mitt stöd kan du göra det här på ett lättare sätt än jag gjorde. Kunde jag så kan du. Jag tror på dig.

Befria dig från rädslans klor är för dig som med mjukhet och medkänsla vill ta dig från rädslans förlamning till flödets och tillitens öppningar. Om du tillåter det kommer det här programmet hjälpa dig att djupna in genom dina präglingar och eventuella trauman så att du kan vara den du är ämnad att vara. Du har mitt stöd under tre eller sex månader. Jag coachar dig en gång per vecka de första fyra veckorna och sedan en gång varannan vecka. Min superkraft är att vägleda även den mest rädda in till stillheten inom. Den här sortens coaching berör inte bara det mentala utan hela dig på alla plan. Du får möta det som existerar genom att jag mjukt guidar dig in i kroppen. På det sättet möter du både känslor, tankar, kroppsupplevelser och den viktiga kontakten in till din essens, den du verkligen ÄR. Där finns den djupa läkningen och svaren.

Den som gömmer sig i skrymslen
 
Den som gömmer sig i skrymslen och inte vill bli sedd med rädslan pickande i bröstet.
Vakande ögon ser genom rädslans slöjor. Rädslotankar talar om hur farlig omvärlden är.
Ett brustet hjärta i bur.
En inlåst själ.
Tankar fängslar, skapar monster av välvilja och faror av glädje. Tankar får det förflutna att bli verkligt om och om igen.
Den som gömmer sig i skrymslen för att rädslan är för stor. Darrar. Hukar. Blir osynlig
Smygande mjuka steg närmar sig hjärtats rum. De rör sig drömskt i alla skrymslen, förbi kuslighet och genom rädslans alla hinder.
När smygande mjuka steg når hjärtats innersta rum vecklar kronbladen på alla rosor upp sig och ett gnistrande regn av kärleksdroppar sprids in i verklighetens mörkaste hörn.
Mjukar upp, luckrar upp och frigör tills allt står fullständigt klart.
Den som gömmer sig i skrymslen rätar på nacken och möter omvärlden utan rädsla.
 
Amanda Aaro 2023

Detta ingår i programmet:

Sex en till en coachingsessioner. Dessa sker varannan vecka. Alltså är programmet 12 veckor långt.

Meditationer, fysiska övningar (yoga, somatic education, dans, andning mm) och mental träning som du tar del av mellan coachingsessionerna. Du får också tillgång till en sluten Facebookgrupp där du kan möta andra likasinnade människovarelser.

Boken Levande i dödens omfamning skriven av mig som stöttar din process.

Boka ett kostnadsfritt samtal med mig så att du säkrare kan veta om det här coachingprogrammet är något för dig. Boka via Boka Direkt eller skicka ett mail till info@possibilityhuman.se eller hör av dig till 070 – 344 13 34.

Du är varmt välkommen!

Befriad in i varandet

Kristalliska glittrande fantasivarelser
Skuggmonster i nattens tystnad
Tankarnas ständiga oändliga surrande spel
Sliter och drar
Låser fast
Skyddandet av det autentiska djupet
Essensen i uinkheten
Den illusoriska tryggheten i anpassningen spänner fast, burar in
Rädslans klor sluter sig om halsen
Kväver sanningen
Rädslan kväver kreativiteten
Den burar in allt det som verkligen är du
Befriandet ligger i att modigt öppna, mjukna, djupna in
Kärleksfullt möta det som är
Vilandet i att faran ligger i skalets murar
I minnet av svunna tider
I obegripligheten av att inte få vara
I tillåtandet av nyfikenhetens kraft rämnar skyddet
Avslappningen, flödet, tilliten infinner sig
Friden inom breder ut sig
Plötsligt vet du
Att du är
Här och nu

Om rädsla

Rädsla är en känsla som helt naturligt får oss att skydda oss själva eller någon annan när det behövs, men då den blir en trogen följeslagare blir den destruktiv. Då skapar den blockeringar på alla plan och vi blir sjuka. Eftersom kroppen vid rädsla antingen går in i försvarsposition eller frysläge blir fysisk spänning och smärta ett faktum. För att vi ska kunna agera snabbt går blodet, med syre och näring till lungor och muskulatur. System och organ fungerar då allt sämre. Till exempel hormonbalansen rubbas eftersom så mycket stresshormoner aktiveras, det viktiga lymfsystemet blockeras vilket sänker immunförsvaret och tarmarnas förmåga att ta upp näring minskar. Vidare kopplas hjärnans styrande delar ifrån och de mer primitiva delarna tar över. Detta leder till känslomässig instabilitet och svårigheter att fokusera och tänka klar. Tankarna går ofta på högvarv för att skydda. En del av hjärnan som heter amygdala växer vid ständig beredskap obalans och skapar då mer och mer rädsla.

När vi är präglade att leva med rädslan som guide blir livet en kamp. Vi anpassar oss tills vi drunknar och vågar inte leva som de vi är. Med rädslan som grund blir vi proffs på att läsa av omgivningen så att vi kan veta hur vi ska uppföra oss och vara utefter andras önskemål. Detta är ett skydd för att undvika uppmärksamhet och konflikter.

Att leva i långvarig rädsla gör att hela soman (kropp, tanke, känsla, själ) befinner sig i överlevnad i stället för att leva. Kroppen märker inte någon skillnad då rädslan skapas av att vi blir jagade av ett lejon eller om det är tankar som skapar rädsla. Minnet av trauman eller präglingar är grunden till att vi hamnar i ett beredskapstillstånd. Det är därför viktigt att förstå dessa och befria sig från dem för att kunna släppa rädslan och börja leva.

Ett barn behöver bli hållet, stöttat och omhuldat. Avsaknaden av trygghet skapar djupa sår. Barnets utveckling de första åren är otroligt viktig och finns inte tryggheten där störs utvecklingen. Får vi inte en trygg anknytning till en vuxen har vi svårt att ha tillit till omvärlden senare i livet. Vi lär oss helt enkelt inte vad ovillkorlig kärlek är. Nära relationer präglas då av beroende och medberoende i olika grad och rädsla är mer eller mindre närvarande. Rädslan att förlora den andra eller rädslan att släppa den andra nära.

Barnets motoriska utveckling störs också då tryggheten inte finns där och det kan visa sig som svårigheter med inlärning, dyslexi, över- eller underaktivitet, stelhet, överrörlighet, smärta är några exempel. Det är så mycket som blir så mycket svårare då vi är präglade av rädsla i stället för trygghet och kärlek, men allt detta går att jobba med då rätt kunskap finns.

Ända tills det inte går längre väljer vi att leva i rädsla. Den blir på något konstigt sätt trygg. Var befinner du dig? Vill du fortsätta att leva i rädsla?

Boka ett kostnadsfritt samtal med mig så att du säkrare kan veta om det här coachingprogrammet är något för dig. Boka via Boka Direkt eller skicka ett mail till info@possibilityhuman.se eller hör av dig till 070 – 344 13 34.

Du är varmt välkommen!

I den djupaste fängelsehålan slår ett brustet hjärta svagt. Dörren är låst från insidan. Ingen ska få komma in. Rädslans åtta lås kan endast öppnas av modets klara ljus.
När tiden är inne knackar kärleken på dörren. Vad händer då? Öppnas låsen? Nej, de förstärks med sju hänglås av bästa kvalitet. Ingen ska nå det brustna hjärtat, för det orkar inte mer. Rädslans klor är många och håller hårt om nycklarna. Vem törs öppna låsen? Ingen kan berätta vad som sker om dörren öppnas. Ingen kan berätta vad som sker då hjärtat får slå i frihet. Det kända är det trygga. Alla låsen får bli kvar.
Kanske öppnas de en dag, men inte nu. Nej, absolut inte nu. Helst aldrig.
Vem vet vilka faror som lurar utanför? Vem vill leva då man kan välja att vara en levande död, inburad för alltid?
När låsen öppnas finns ledtrådar till livets gåtor. I kärlekens närhet göms alla svar. Ur Levande i dödens omfamning. Den finner du HÄR

Min historia

Under lång tid var jag i ständig spänning och stress. Jag existerade i överlevnadstillstånd. Oron låg som en ständig klump inom mig. Rädslans dimma gjorde att jag inte kunde tänka klart. Kroppen var spänd och smärtade. Kroppen var spänd och det ledde till smärta, sjukdom och utmattning. Jag hade svåra sömnproblem, migrän, smärta i flera delar av kroppen och så vidare. Detta var symtom på att något inte stod rätt till inom mig, men jag förstod inte vad som var orsaken.

Det jag då inte visste var att jag var så bra på att trycka undan saker så att jag hade glömt att jag blev våldtagen och hotad av min mammas man under fyra års tid och att jag då stod utan någon vuxen att luta mig mot eller berätta för. I den intensiva undanträngningen försvann en stor del av min barndom in i glömskan. Jag blev ett proffs på att trycka ner det jobbiga, men det som varit fint och roligt försvann också. Energin som krävdes för att fortsätta hålla allt på plats inom mig var enormt. Utmattningssyndrom blev ett faktum om och om igen. Jag längtade hett efter att känna mig levande.

Allt jag gjorde genomförde jag i nervositet, oro, rädsla, ängslan och ångest. Min grundinställning var att jag inte kunde lita på någon inte ens mig själv eftersom jag var så oberäknelig både känslosamt, tankemässigt och fysiskt.

Landar in i mjukheten inom mig.
Det finns ingen anledning att kämpa längre.
Jag vet vad som är sant. Jag känner min väg framåt.
Allt som föder kamp inom lämnar jag bakom mig.
Steg för steg låter jag friden sprida sig och djupet bli djupare.
Viktiga beslut tar jag in i öppnandet och tilliten
till den innersta visdomen.
Alla som påstår att de vet bättre än mig om mig kan jag lyssna på och se om det de säger responderar med min inre visdom.
Gör det inte det så följer jag mitt inre.
Djupnar och mjuknar för evigt.

2008, då min son föddes insåg jag att något var riktigt fel inom mig. Jag förstod att jag behövde göra något åt det. Långsamt inledde jag resan mot att öppna upp. Det var en svajig och stundtals mycket smärtsam tid, men ändå magisk då jag djupnade in i mig mer och mer. 2019 kom minnena tillbaka och med det lättnaden i att äntligen förstå vad som hade gjort mig till den jag var. Då gick min läkning också mycket fortare. Jag kunde förstå mig själv och att det jag skapade i livet hade sin grund i det jag hade upplevt. Det existerade inte här och nu. Det var i nuläget jag som fortsatte att skapa fara eftersom jag hade lärt mig att alltid vara rädd. Jag hade både låg självkänsla och självförtroende, men där öppnades ändå möjligheten till förändring eftersom det inte går att ändra på någon annan, bara sig själv.

Att leva i ett posttraumatiskt tillstånd utan att veta vad traumat var ledde till att jag skapade trauma efter trauma hela tiden. Större delen av mitt liv har jag alltså nästlat in mig i rädslan tills nätet var starkt och ogenomträngligt för att jag inte kunde värja mig från omvärlden och för att jag inte kunde förstå hur människor kunde bete sig som de gjorde mot mig eller varandra. En massa känslor fanns undertryckta inom mig under all rädsla och exploderade då och då, vilket i sin tur lade en massa skam till bördan jag bar på. Smärtan var svår då jag började möta känslorna som hade lagrats att jag stundtals vill ta mitt liv. Jag ville skylla på andra, men det hjälpte inte. Jag skapade illusorisk trygghet till exempel genom att lägga all min tillit i min man, men det hjälpte inte heller. Det enda som hjälpte var att ta ansvar för mig, acceptera det som var, förändra det jag kunde och inse skillnaden mellan de två.

Jag var expert på att pressa på och kritisera mig själv då jag inte nådde resultat tillräckligt fort och bra. Detta skedde även under läkningsprocessen. Tankar som Jag måste släppa det här nu fanns där. Eller: Jag är värdelös som fortfarande reagerar så här. Rädslans alla tankar begränsade, blockerade och hindrade mig från att leva det liv jag är ämnad att leva. Jag har fått påminna mig om och om igen att det som verkligen gör skillnad är att mjukna och djupna in. Att möta det som är med medkänsla skapar öppningen för riktigt djup läkning och förändring i grunden.

Jag har gått många kurser och utbildningar som har hjälpt mig att landa i min kropp, förstå mitt sätt att tänka och känna och att se helheten. Att jag hade en lärarutbildning i ryggen och arbetade med barn hjälpte mig också.

Jag har lärt mig att se mig själv, alltså den person jag lärt mig att vara. Jag befriar mig från den jag blev för att i stället vara den jag är ämnad att vara. Det arbetet pågår fortfarande. Att djupna inåt, lyssna, acceptera och möta det som finns inom mig med medkänsla och mjukhet har jag succesivt lärt mig. Mitt inre visar mig vägen. Varje gång jag återvänder in i rädslan vet jag att det är för att jag inte är i kontakt med den djupaste visdomen inom mig. I kontakt med den är jag aldrig rädd. Då är den rädda personen jag blev, hållen och stöttad inifrån och kan släppa taget. Där sker läkningen och förvandlingen i avslappning, flöde och tillit.

Många gånger genom åren har jag önskat att jag skulle bli befriad från alltihop. Att jag en morgon bara skulle vakna upp och vara helt lugn och trygg i mig, men det skedde inte. Nu är jag tacksam för den process jag har gått igenom. Den har lärt mig mirakulöst mycket och varit mycket värdefull och den ger stabiliteten jag behöver för att kunna stötta andra som lever i rädsla.

Boka ett kostnadsfritt samtal med mig så att du säkrare kan veta om det här coachingprogrammet är något för dig. Boka via Boka Direkt eller skicka ett mail till info@possibilityhuman.se eller hör av dig till mig på 070 – 344 13 34.

Du är varmt välkommen!

Amanda Aaro