Närvarocoaching

Kraften i att leva i nuet där drömmen blir verklighet

Närvaro är nyckeln till ditt inre och att ha kontakt med ditt inre är nyckeln till att leva i frihet. I närvaron, stillheten och tystnaden släpper allt motstånd och endast oändlig frid och självklarhet existerar. Förväntningarna faller, krav och prestation finns inte längre och all ansträngning blir onödig. Problem, stress, rädsla och oro ersätts av självklara svar och oändligt utrymme att skapa.

”Tack för en omvälvande upplevelse! Det här var verkligen precis vad jag behövde. Amanda, du är fantastisk!” Anne-Lie M

”Tack, Amanda, för denna livsförändrande upplevelse!” Sara L

        ”Tack fina Amanda för att du ser och hör mig!” Marika K

Mjukna, djupna, sjunk inåt

Mjukna och djupna in i dig. Landa i friden och kraften som finns innanför alla tankar, känslor och kroppsliga upplevelser.

Vad väljer du? Inre kamp eller inre frid?

Vad upplever du om inga omedvetna tankar stör upplevelsen av livet? Vad händer om du lever i nuet utan att färdas tillbaka i tiden eller in i framtiden? Vad händer om du lever utan motstånd och hinder? Utan rädsla, oro och ångest? Vad kan du skapa i ditt liv? Vad blir möjligt när krav, prestationer, kamp, motstånd och hinder inte existerar?

Hur finner du stillheten inom? Har du redskapen för att mjukna, djupna, sjunka in i närvarons dimension?

Behöver du stöd för att veta hur du ska mjukna in i närvaron? Hör av dig. Jag finns här. Just nu har jag också några fantastiska erbjudanden.

Coachingen sker online eller på plats i Vattholma (ibland på andra orter) och tider finns att boka dagtid, kväll och helg. Skicka mejl till info@possibilityhuman.se eller ring/ skicka meddelande till 070 – 344 13 34

Tankarnas röriga verklighet

Tänker du mycket? Vad skapar tankarna? Kämpar du med tankar?

Tankarna kan vara ett underbart verktyg, men de kan också skapa kaos, kamp, motstånd, krav och så vidare. De omedvetna tankarna bara pågår och skapar onödig smärta genom att styra dina känslor och ditt agerande. Tankarna har också en förmåga att föra dig från nuet tillbaka i tiden eller framåt in i framtiden. Det gör dig splittrad och ofokuserad. Genom att fokusera endast på nuet samlas din kraft till det du behöver göra eller inte göra just nu. Ett liv i närvaro gör dig kraftfull.

Tystnaden ger sinnesfriden

Om du vänder blicken inåt och vilar i närvaron inom dig vet du utan att behöva tänka. Där finns alla svar du behöver utan analyser eller logik. Att våga lita på närvarons kraft och den inre kompassen kan vara svårt då invanda tankemönster ropar STOP och NEJ. Frågan är då vilken vägvisare du vill ha. Den som är skapad ur dina erfarenheter och de omedvetna tankarnas försvar och kamp eller den som föds ur tillit och kärlek. De oväntade omöjliga oändliga möjligheterna vilar i tilliten och kärleken på den plats där du kan använda dina tankar kreativt.

I närvaro blir du medveten om de tankar som rör sig inom dig. Du kan öppna upp för och lära dig att vila i tystnaden, helt fri från tankar. Där breder en oändlig lättnad och frid ut sig. Då kan du också använda tankarna till det de egentligen är ämnade till, ett underbart och kraftfullt verktyg. Du kan skapa fritt med dem istället för att styras av dem och du kan släppa allvaret.

Beskriver stillheten och kraften inom.
Då du vilar i nuet stillar sig ditt sinne. I tystnaden vilar du i friden inom dig.

Från oregerliga känslor till inre frid

Omedvetna tankar har en förmåga att skapa problem, obehag och kamp. De trasslar till det och skapar drama, motstånd och hinder i livet. Innan jag, Amanda Aaro, upptäckte nuets magiska kraft levde jag guidad av omedvetna tankar och känslor. Rädsla, stress, oro och ångest var länge mina vägvisare. Jag kände mig ofta ledsen, irriterad, arg, frustrerad, otillräcklig, svag och så vidare. Det livet var fyllt av smärta och obehag.

Hur upplever du din verklighet? Vilka känslor och tankar dominerar?

Känslor och omedvetna tankar är nära sammansvetsade. Tankar skapar känslor och känslor skapar tankar. Det är svårt att uppleva den ena utan den andra och de eldar gärna på varandra.

Vilka tankar och känslor hör ihop? Kan du urskilja vad du tänker när du upplever starka känslor?

Att visa hur man går från  motstånd till frid

Du är inte dina känslor, du känner dem

Har du upplevt att du blir känslorna? Du reagerar ur dem och kan inte hejda dig. Tankarna eldar på känslorna och tvärtom och du har ingen makt över vad som sker. I den stunden är det svårt att bli medveten nog för att stoppa det som sker. Det är då lätt att orsaka onödig smärta både för dig själv och andra.

Att medvetet uppleva känslorna och se de tankar som finns där leder dig mot stillheten och friden. Om du kan fånga upp det som pågår i dig för att med acceptans och medkänsla iaktta behöver inte ditt reaktionsmönster styras av det du känner och tänker.

När du kan känna utan att tänka går känslan snabbt över, för känslan i sig är en energi som lätt kan passera igenom dig. Det är tankar som låser fast en känsla så att du inte förmår dig att acceptera den som den är, känna den så länge den känns och låta den försvinna. Du är inte dina känslor, du känner dem.

I nuets kraft blir de omöjliga möjligheterna möjliga
I nuets kraft blir de omöjliga möjligheterna möjliga.

Kroppsliga upplevelser

Kroppen svarar på tankarna och känslorna. Du kan, som jag blev, bli sjuk då du styrs av det undermedvetna. Att fokusera in i kroppen är ett sätt att äntra närvarons värld. Du kan uppleva nuet inom dig precis som det är utan att försöka ändra på något. De känslor och tankar som finns där får vara och allt du upplever i kroppen ÄR i nuet, utan analyser eller dömande.

Att vila i acceptansen till att allt här och nu är precis som det är starten till självläkning och öppningen för att det omöjliga är mirakulöst möjligt. Om du har smärta, värk eller annan sjukdom kan du med fördel kombinera Närvarocoaching med Kroppens självläkning.

Det finns en naturlig lekfullhet i närvarons dimension. Den inre frid och stillhet finns alltid där inom dig oavsett vad du gör. Att göra i närvaro skapar njutning och lekfullhet i görandet.

Bilden visar stillheten inom. Närvaro
Stillheten inom finns alltid där.

Jag har utbildat mig till coach på Livscoachakademin hos Kjell Haglund. utbildar mig just nu till ”A teacher of presens” för Eckhart Tolle och Kim Eng. Det är ett privilegium att få djupna in i närvaro med deras guidning.

Coachingen sker online eller på plats i Vattholma (ibland på andra orter) och tider finns att boka dagtid, kväll och helg. Skicka mejl till info@possibilityhuman.se eller ring/ skicka meddelande till 070 – 344 13 34